ASKOM TECHNIEK | CONTINUÏTEIT

Voor u als ondernemer is continuïteit van de bedrijfsvoering van belang. Diverse omstandigheden waaronder bijvoorbeeld piekmomenten of incidentele projecten kunnen er echter toe leiden dat u plotseling met een personeelstekort te maken krijgt. Indien het aannemen van vast personeel in een dergelijk geval niet wenselijk is, kan de inzet van flexibel personeel uitkomst bieden. Askom Techniek bv kan hier op een adequate wijze invulling aan geven.

Askom Techniek bv beschikt over een vast team van gecertificeerde lassers, monteurs en montagemedewerkers. Kort om, bij de inzet van flexibel en gemotiveerd technisch personeel, zijn wij u graag van dienst!

ASKOM TECHNIEK | DETACHERING VAN TECHNISCH PERSONEEL

De voordelen van detachering voor u als opdrachtgever op rij:
• Uw personeelsbezetting is altijd nauwkeurig afgestemd op het aanbod van de hoeveelheid werk;
• Optimaal rendement omdat u uitsluitend de gewerkte uren betaalt;
• U bent verzekert van gemotiveerde, kundige en goed geïnstrueerde vakmensen (lassers, monteurs en montagemedewerkers);
• U loopt geen risico in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van onze werknemers, omdat deze niet op uw loonlijst staan;
• De continuïteit van uw bedrijfsproces is verzekerd door een snelle levering van technische ondersteuning zonder bijkomende operationele werkzaamheden; De administratieve afhandeling wordt door Askom Techniek bv verzorgd.

ASKOM TECHNIEK | INVENTARISATIE EN SELECTIE

De match van de juiste persoon op de juiste plaats vraagt om expertise en inzicht. Om u te verzekeren van de meest efficiënte invulling van uw tijdelijke vacatures maken wij samen met u een analyse van de te verrichten werkzaamheden en werkwijze. Aansluitend ontvangt u van ons een volledig op uw wensen afgestemd voorstel. Om onze werknemers optimaal in uw bedrijf te laten functioneren, achten wij het van belang dat de werkwijze en bedrijfsregels van uw bedrijf bij aanvang van de werkzaamheden volledig duidelijk zijn.

Indien uw organisatie open vacatures uit heeft staan, kunnen wij u hierbij op basis van werving & selectie van dienst zijn.

ASKOM TECHNIEK | ONZE VOORDELEN VOOR U OP EEN RIJ

Snel en flexibel kunnen schakelen binnen uw bedrijfsvoering

U betaalt uitsluitend de gewerkte uren

Geen risico bij leegloop en ziekte

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

BEL ONS DAN OP +31 (0)26-7676020