Eind vorig jaar is door staatsecretaris Wiebes besloten om de handhaving van de nieuwe wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) op te schorten tot 1 januari 2018. Dit in verband met de onduidelijkheid van de nieuwe wet en de onrust die de wet met zich bracht onder zzp’ers en opdrachtgevers. Het opschorten van de handhavingstermijn dient de rust in de aantrekkende , flexibele markt terug te brengen.

“Goedwillende ondernemers zullen na 1 mei 2017 niet worden beboet. Ook als de Belastingdienst achteraf constateert dat er sprake is van een loondienstverband, zal de Belastingdienst geen naheffing, boetes of andere verplichtingen opleggen”, stelt staatssecretaris Wiebes.

Vanaf 1 mei 2017 zal uitsluitend tegen ‘kwaadwillende partijen’ worden opgetreden. Het gaat hierbij om partijen die al vele jaren, op gezette tijden, met dezelfde zzp’ers werken en waarbij de zzp’er onder ‘gezag’ van de opdrachtgever werkt.

Noot:

Askom Techniek is gespecialiseerd op het gebied van leveren van flexibel, technisch personeel en beschikt over een vast team van gecertificeerde lassers, monteurs- en montagemedewerkers. De Wet DBA is op de dienstverlening van Askom Techniek niet van toepassing.