In het eerste kwartaal van het jaar heeft Askom Techniek, in samenwerking met de gemeenten Rheden en Renkum, veel energie gestoken in het ontwikkelen van een opleidingstraject voor herintredend technisch personeel. Het doel van het traject is te komen tot een verdiepingsslag of herscholing van de kandidaat om zodoende zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

In het voorjaar is de ‘pilot’ van het opleidingstraject van start gegaan. Gedurende de opleiding werd al snel duidelijk dat het traject positief werd ontvangen. Met als gevolg dat inmiddels een tweede training van start is gegaan waarvan het theoretische opleidingsgedeelte onlangs is afgerond en de kandidaten nu klaar zijn voor het praktijk gedeelte.