In het vorige nieuws item is reeds vermeld dat Askom Techniek B.V. een viertal van haar mensen, door middel van de inzet van haar eigen lasschool, intern heeft getraind voor het behalen van het 6G-certificaat. Aansluitend is de proeve van bekwaamheid afgelegd waarna toetsing door een externe, geaccrediteerde keuringsinstelling heeft plaatsgevonden. De proefstukken zijn met succes door de deelnemers afgerond; met ontvangst van het 6G-certificaat als gevolg.

Askom Techniek B.V. streeft naar continue kwaliteitsverbetering van haar personeel door inzet van haar interne trainingsbeleid ter voorbereiding op het behalen van een bredere range aan certificaten.

In dit kader zijn recent twee personeelsleden getraind ter voorbereiding op het behalen van het ASME IX certificaat. Zij hebben de proeve van bekwaamheid inmiddels met succes afgerond en het ASME IX certificaat in ontvangst mogen nemen.