Staatssecretaris Wiebes wil een einde maken rondom de onrust over de VAR, werd recent gemeld.

Er is in de afgelopen jaren veel te doen geweest rondom het omzetten van de VAR naar de DBA-regeling.
Vele zzp’ers maken zich terecht zorgen over de komst van de DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) en de gevolgen die dit met zich brengt.

Niet alleen zzp’ers, maar vooral opdrachtgevers zien een toename van de verplichtingen en risico’s die gepaard gaan met de DBA regeling. Daar waar voorheen de zzp’er verantwoordelijk was voor de financiële gevolgen van een eventuele schijnconstructie, wordt deze financiële verantwoordelijkheid nu verschoven naar de opdrachtgever.

Met de komst van de DBA zullen zzp’ers en opdrachtgever in goed overleg een overeenkomst aan moeten gaan met daarin een duidelijke definiëring van de vrijblijvende arbeidsrelatie. De inhoud van deze overeenkomst zal op de werkvloer daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. Mocht gaandeweg worden afgeweken van de bepalingen uit de overeenkomst, kan de Belastingdienst alsnog beslissen dat toch sprake is van verkapt dienstverband met als gevolg dat de opdrachtgever een naheffing en boete wordt opgelegd. In de praktijk zal dit voor de opdrachtgever, om er zeker van te zijn dat voornoemd risico blijft uitgesloten, een aanzienlijke administratieve lastenverzwaring betekenen met daarnaast de noodzaak van extra controlemomenten op de werkvloer.

Het wordt zaak om eventuele overeenkomsten met zzp’ers kritisch onder de loep te (blijven) nemen.

Als detacheringsbureau wordt Askom Techniek niet door voornoemde VAR – DBA wijziging geraakt. Desondanks zullen wij de wijzigingen rondom de VAR op de voet volgen en u hiervan op de hoogte stellen.