Privacy Statement

ASKOM TECHNIEK | PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met het gestelde in deze verklaring.
Askom Techniek B.V. is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van zijn kandidaten, uitzendkrachten, werknemers, klanten, leden alsook van zijn andere relaties en de bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden om die reden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

WIE IS ASKOM TECHNIEK?

Askom Techniek B.V. is gevestigd op de Meander 251, 6825 MC te Arnhem en is een landelijk ondersteunend, fullservice technisch detacheerder, verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming).

TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES

Askom Techniek BV gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat je bij een bezoek aan de website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de website dus een stuk prettiger.

Cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat, bij je bezoek aan een website, naar je computer wordt gestuurd. Zowel onze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.
De verschillende typen cookies
De website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webpagina navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Hieronder vallen functionele cookies.

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webpagina daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Hieronder vallen tracking cookies, sociale media cookies en marketing cookies.

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?
Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:

Cookie keuze (functioneel): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.

Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.

Sociale media (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om ‘sociale media’ pagina’s te ‘liken’. Deze button werkt door middel van code die van het ‘sociale media’ kanaal zelf afkomstig is.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help- functie van jouw browser.

WANNEER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website (contactformulier invult). Daarnaast verzamelen wij uw gegevens indien u per telefoon, e-mail of per post contact met ons opneemt, met welk doel dan ook.

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

MEER SPECIFIEK, UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM

➢ u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Askom Techniek B.V. en deze beter te kunnen
afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels
geautomatiseerd (Recruiter XL, daarover verder in deze Privacy Policy meer);
➢ u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in) of reeds in
dienst bent van of gedetacheerd wordt door Askom Techniek B.V..;
➢ uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar
vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van
referentiechecks etc.;
➢ een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en
hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
➢ onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid
opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het
werk te helpen;
➢ een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de
opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
➢ voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training,
opleiding en testen;
➢ voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne
controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
➢ kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
➢ subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:
– NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
– geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
– curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
– gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan; – gegevens over beschikbaarheid en verlof;
– andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid;
van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Op het moment dat u voor Askom Techniek B.V. aan de slag gaat/werkt/heeft gewerkt:
– nationaliteit;
– BSN-nummer;
– bankrekeningnummer
– Identiteitsbewijs/werkvergunning (indien vereist);
– overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
Askom Techniek B.V. legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

MET WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS (KANDIDATEN, UITZENDKRACHTEN, DIRECTE MEDEWERKERS, LEDEN EN ZZP-ERS) DELEN?

Askom Techniek B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan zijn opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers zoals een arbodienst of it-partner) die namens hem diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen
waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Askom Techniek B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Kandidaten (indien u (nog) niet voor Askom Techniek B.V. heeft gewerkt)
Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar, conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, tot maximaal één jaar na het beëindigen van de laatste sollicitatieprocedure, indien u niet voor Askom Techniek B.V. te werk gesteld bent.
Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven voor eventuele vacaturealerts/registratie werkzoekende door een e-mail te sturen naar info@askom.nl. Dit mailadres kunt u tevens gebruiken voor het doorgeven van een veranderde beschikbaarheidsstatus. Indien u doorgeeft niet meer benaderd en bemiddeld te willen worden door Askom Techniek B.V. worden uw persoonsgegevens binnen 30 dagen definitief verwijderd. Dit is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming Art. 17: Recht op gegevenswissing.

Indien u voor Askom Techniek B.V. werkt/heeft gewerkt
zijn bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits, loonbelastingverklaringen (5 jaar na einde kalenderjaar: artikel 7:454 lid 3 BW)) en fiscale boekhoud- en administratieplicht (7 jaar na einde kalenderjaar: artikel 52 AWR) beschikbaar voor Askom Techniek B.V.. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Askom Techniek B.V. onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)
Askom Techniek B.V. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: – namen;
– contactgegevens;
– adresgegevens;
– functies van contactpersonen.
Askom Techniek B.V. kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens hem diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Askom Techniek B.V. hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Askom Techniek B.V. heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

BEVEILIGING

Askom Techniek B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens hem diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Askom Techniek B.V. met hen, middels een verwerkersovereenkomst, overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

SAMENWERKING MET DERDE PARTIJEN

• RecruiterXL ontvangt alle benodigde persoonsgegevens t.b.v. het verwerken en opslaan van (kandidaat) CV’s en de gegevens van opdrachtgevers waaronder contactpersonen.
Recruiter XL heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
• Salarisadministratiekantoor Salutions ontvangt naam, adres, IBANnummer, et cetera, ten behoeve van het uitbetalen van salarissen van de medewerkers. Salarisadministrateur heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
• Dacon is de host van de domeinnamen met bijbehorende e-mailadressen van Askom Techniek B.V. Alle gegevens die via onze e-mail en website ter beschikking worden gesteld, worden opgeslagen op de servers van Dacon. Dacon heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
• Exact is de host van het administratiepakket van Askom Techniek B.V. Alle gegevens die via de website ter beschikking worden gesteld, worden opgeslagen op de servers van Exact. Exact heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Exact voor meer informatie. https://www.exact.com/nl/privacy-statement/
• De Boekhouder van Askom Techniek BV. Heeft toegang tot alle gegevens in Exact. Deze zijn inzichtelijk voor de boekhouder t.b.v. jaarrekeningen, et cetera. Boekhouder heeft de benodigde beveiligingstechnieken toegepast en het is hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derden tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.
• PostNL ontvangt je naam, adresgegevens voor het versturen van je zaken die verzonden moeten worden t.b.v. het werkproces. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van PostNL voor meer informatie https://www.postnl.nl/privacy-verklaring.
• BANK ontvangt je naam, adresgegevens en IBANnummervoor het verwerken van de betaling. Omdat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van de bank voor meer informatie. https://www.abnamro.nl/nl/grootzakelijk/over-abnamro/privacy.html
• Mailchimp ontvangt je naam en mailadres het verzenden van de nieuwsbrief. Omdat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Mailchimp voor meer informatie. https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/

UW RECHTEN

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 15: Recht van inzage van de betrokkene; artikel 16: Recht op rectificatie, artikel 17: Recht op vergetelheid; artikel 18: recht op beperking van de verwerking en artikel 20: Recht op overdraagbaarheid van gegevens kunt u een beroep doen, indien dat wenselijk is, door contact op te nemen met Askom Techniek B.V. via info@askom.nl.

INZAGE EN/OF WIJZIGEN GEGEVENS

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:
Men altijd het recht heeft om de door Askom Techniek B.V. opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met je verzoek naar info@askom.nl. Via deze mail kan men ook contact opnemen als men bezwaar wil maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens.
Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, en stel je hier niet langer prijs op, dan kun je jezelf altijd uitschrijven via de link in de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat ook een link om je persoonlijke gegevens na te kijken en te corrigeren.

Voor overige relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Askom Techniek B.V..

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN VAN EEN) DATALEK

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Askom Techniek B.V., dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met de autoriteit persoonsgegevens.
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden en contact op te nemen met eerdergenoemde autoriteit persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Askom Techniek B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in zijn Privacyverklaring. Het meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Askom Techniek. Deze versie is opgesteld in mei 2018.
Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van de ABU en de aanvullende voorwaarden van Askom Techniek, de ABU voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam onder akte no 111/2013 op 27 december 2013, van toepassing.

Contactgegevens
Askom Techniek B.V.
Meander 251
6825 MC ARNHEM
KvK nummer: 60900911, geregistreerd te Arnhem

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken ben ik telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag via 026-7676020. Buiten kantoortijden zijn wij ook bereikbaar via:
info@askom.nl.

”Wilt

BEL ONS DAN OP +31 (0)26-7676020